PLAN ACHIZITII PUBLICE 2015  
PLAN ACHIZITII PUBLICE 2016  
PLAN ACHIZITII PUBLICE 2017  
      Strategia anuala de achizitii 2017  
     Program si Anexa Achizitii Directi_III  anul2017  
ACHIZITIE DIRECTA -CERTIFICAT DE EFICIENTA ENERGETICA-2017  
ACHIZITIE DIRECTA -LUCRARI DE IGIENIZARE SI REPARATII CURENTE -SERVICIUL CONTROL IN S.P.-2017  
                                                                                      - anunt-achizitie directa  
                                                                                     - invitatie de participare  
                                                                                     - caiet de sarcini  
ACHIZITIE DIRECTA 2017- Service si intretinere echipamente de laborator  
ACHIZITIE DIRECTA 2017-SERVICII DE REEVALUARE A PATRIMONIULUI  
Propuneri Achizitii 2018 D.S.P. Arges  
Strategia anuala de achizitii  publice - 2018  
ACHIZITII DIRECTE SERVICII-2018  
Anunt achizitii servicii juridice 2018  
Program anual de achizitii publice 2018 si  anexa privind achizitiile publice directe 2018 I  
Anunt achizitie directa - Servicii medicale paraclinice - examene de laborator 14.06.2018  
Program achizitii 2018, Anexa achizitii 2018  
Centralizator contracte 2018