RAPORT

privind activitatea de control in sanatate publica

efectuata de catre  Serviciul Inspectia si Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viata si Munca, in luna mai 2012

 

          In scopul verificarii respectarii cerintelor prevazute de normele legale de sanatate publica s-au efectuat controale pe urmatoarele domenii de activitate:

-in domeniul alimentului, au fost controlate 144 de unitati, din care: 21 unitati de productie alimentara (producatori si ambalatori si producatori care vand direct consumatorului final), 2 distribuitori si transportatori, 104 unitati de desfacere (retaileri) si 17 unitati de alimentatie publica (sector servicii). Din totalul controalelor desfasurate in domeniul alimentului, 44 au fost in scopul verificarii indeplinirii conditiilor legale de functionare si a conformitatii celor declarate la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunal ; s-au efectuat si 31 de recontroale in vederea verificarii realizarii  masurilor impuse pentru remedierea neconformitatilor constatate anterior.

          Controalele  in cele 21  unitati de productie (producatori si ambalatori si producatori care vand direct consumatorului final)au fost efectuate in scopul verificarii aditivilor alimentari si indeosebi a colorantilor folositi in  produsele de patiserie,cofetarie si inghetata.

          In 5 unitati s-au gasit ingrediente (glazuri, crème, coloranti si arome care contin coloranti) etichetate necorespunzator de catre producatori sau distribuitori, adica nu aveau mentionate pe eticheta sau fisa tehnica a ingredientului conditiile de utilizare, cantitatea maxima ce poate fi adaugata, in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr.438/2002.

          S-a interzis utilizarea ingredientelor, colorantilor si aromelor neetichetate corespunzator si s-au notificat Serviciile de Control in Sanatate Publica Iasi, Ilfov si Sibiu, deoarece firmele distribuitoare au sediul in aceste judete.

          Figurinele din turta dulce produse in unitati de simigerie-patiserie si comercializate in regim de comert ambulant in piete, targuri si in galeriile unor  hypermarketuri sunt colorate cu carmoizina (rosu), rosu allura (rosu),  galben de chinolina (galben) si tartrazina (galben), coloranti pentru care Regulamentul Comisiei Europene si a Parlamentului European nr.1333/2008 prevede atentionari speciale, care trebuie incluse si pe eticheta produsului finit, prin care este avertizat consumatorul ca acesti coloranti “pot afecta negativ activitatea si atentia copiilor”.

In majoritatea cazurilor pe eticheta produselor colorate nu se specifica care sunt colorantii utilizati, ci doar se mentioneaza: “coloranti”.

          S-au retras de la comercializare 4,8 kg turta dulce si 7 kg aditivi alimentari care prezentau  deficiente de etichetare.

          Pentru nerespectarea cerintelor prevazute de normele legale de sanatate publica in domeniul alimentului  s-au aplicat 17 sanctiuni, din care 2 amenzi in valoare de 2000 lei si 15 avertismente.

 

 

-in domeniul apei potabile au fost efectuate 170 de controale la producatori, distribuitori si utilizatori, care au vizat verificarea monitorizarii de control si de audit a calitatii apei potabile conform HG 974/2004 si verificarea sistemelor publice de aprovizionare cu apa in 17 comune din judet.

          Au fost vizate in principal sistemele publice aflate in administrarea primariilor.

          S-a constatat ca nu toate primariile efectueaza analiza calitatii apei conform planului anual de monitorizare, motivandu-se lipsa fondurilor. De asemeni s-au constatat disfunctionalitati la sistemele de dezinfectie a apei, personalul angajat nu cunoaste modul de efectuare a dezinfectiei,.

          In localitatile care nu dispun de sisteme automate de dezinfectie a apei, aceasta operatiune se efectueaza sporadic si nu se foloseste cantitatea de substanta clorigena necesara ( Sistemele publice de aprovizionare cu apa  a comunelor Stalpeni, Recea, Tigveni, Barla).Aceste sisteme dispun de surse de apa de mare profunzime , iar analizele efectuate periodic in cadrul monitorizarilor de control si de audit au evidentiat faptul ca apa furnizata consumatorilor corespunde prevederilor Legii 458/2002 republicata.

          S-au aplicat 3 avertismente si s-au impus termene pentru remedierea acestor deficiente.

         

-in domeniul mediul de viata a populatiei : au fost solutionate 30 de sesizari din care 29 referitoare la zonele de locuit si o sesizare legata de colectarea si indepartarea deseurilor menajere. Au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale (AVERTISMENT).

in domeniul unitatilor de prestari servicii: au fost controlate 27 saloane de infrumusetare si frizerii. S-au constatat deficiente privind neefectuarea si neinregistrarea corespunzatoare a operatiunilor de sterilizare, neasigurarea schimbarii dupa fiecare client a materialelor textile refolosibile si neinstruirea personalului privind notiunile fundamentale de igiena. Au fost aplicate 6 sanctiuni contraventionale, din care 4 avertismente si 2 amenzi in  valoare de 1300 lei(la Prestarea SCM Pitesti si Salonul de infrumusetare din Pitesti,Str. Liviu Rebreanu,Bl.A5) si s-a emis o decizie de suspendare temporara a activitatii la frizeria apartinand SC ROLI SRL (ulterior,unitatea a primit avizul de reluare a activitatii in data de 25.05.2012, ca urmare a remedierii tuturor deficientelor constatate).

-in domeniul invatamant : au fost controlate 35 de unitati, din care: 14 unitati de invatamant anteprescolar si prescolar si 21 unitati de invatamant primar si gimnazial. S-au constatat deficiente legate de neintretinerea corespunzatoare a grupurilor sanitare( Scoala clasele  I-_VIII Ciomagesti si Scoala I- IV Glambocel) si nesecurizarea fosei de colectare a reziduurilor lichide( Scoala clasele I-IV Gliganu de Sus) . S-au impus masuri si termene de remediere.  S-a aplicat o sanctiune contraventionala (AVERTISMENT) la Scoala clasele I-VIII Recea, pentru grupul sanitar insalubru din exteriorul cladirii, in conditiile in care grupul sanitar din incinta scolii era nefunctional (instalatii sanitare defecte).

          - in domeniul unitatilor sanitare, cu exceptia spitalelor:

      Au fost verificate conditiile igienico-sanitare  din 23 cabinete medicale individuale si 18 cabinete stomatologice .

Au fost constatate urmatoarele deficiente :

·        In Cabinetul Medical Individual Dr. Vlad Floarea  Pitesti , str. Frasinului , spalatorul din spatiul destinat sterilizarii nu este racordat la reteaua de canalizare ; trusele cu instrumentar steril nu sunt etichetate corespunzator cu data si ora finalizarii operatiunilor de sterilizare;

·        S-a constatat prezenta de infiltratii si mucegaiuri  la nivelul plafonului si peretilor din sala de asteptare si holul de acces  comun  cabinetelor medicale individuale Dr. Bizon Mirela si Dr. Zanfir Elena din Pitesti , str. IC Bratianu;

·        La cabinetul stomatologic SC Medical Tours Company SRL Pitesti , str. Smeurei nr. 58  , datele din registrul de evidenta al operatiunilor de sterilizare nu corespund  in totalitate cu cele din inregistrarea automata a ciclului de sterilizare al autoclavului din dotare .

Aceste deficiente au fost sanctionate cu AVERTISMENT conform O.G. nr. 2 /2001 si s-au impus masuri cu termene de remediere.

- in domeniul unitatilor sanitare cu paturi: au fost controlate integral 7 spitale (toate sectiile si compartimentele acestora).

S-au constatat urmatoarele deficiente:

1.Deficiente legate de finisaje (Spitalul de psihiatrie Vedea-baia pavilionului II, Sectiile Medicala-unele saloane si Psihiatrie-acoperis de la Spitalul Municipal Campulung, Statia centrala de sterilizare-plafon de la Spitalul Municipal Curtea de Arges).

2.Deficiente de verificare a eficacitatii sterilizarii (lipsa indicatori biologici) la Spitalul Municipal Curtea de Arges, Spitalul de boli cronice Stefanesti si Spitalul Orasenesc Mioveni).

3.Deficiente legate de structura (Sectia Medicala II a Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti-spatii necorespunzatoare ca suprafete si dotari, pentru ecografie, EKG, respectiv internari de zi pentru compartimentul de hematologie, Spalatoria Spitalului Orasenesc Mioveni nu are circuite functionale corespunzatoare, Spitalul de pneumoftiziologie Leordeni-grupul sanitar al personalului de la blocul alimentar este in spatiul spalatoriei).

4.Deficiente legate de dotare (Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti-Sectia Psihiatrie-dotare cu paturi, saltele si noptiere, dotare bloc alimentar cu rastel vesela si recipienti colectare gunoi menajer).

La compartimentul exterior Calinesti al Spitalului Orasenesc Mioveni a fost sanctionat personalul medico-sanitar cu AVERTISMENT, pentru depozitarea necorespunzatoare a materialelor sanitare.

- in domeniul colectarii si indepartarii deseurilor cu potential contaminant: au fost verificati 34 producatori mici, 56 producatori mijlocii si un producator mare(Spitalul de Pediatrie Pitesti).Nu s-au constatat neconformitati.